مزایای خرید از اتوخسروانی

خرید و فروش خودرو

اتو خسروانی ( شرکت توسعه صنایع و خدمات فرابین پارس پیشرو ) از سال 1351 فعالیت خود را آغاز نموده است

خرید و فروش اقساطی

اتو خسروانی ( شرکت توسعه صنایع و خدمات فرابین پارس پیشرو ) از سال 1351 فعالیت خود را آغاز نموده است

خرید و فروش خودرو

اتو خسروانی ( شرکت توسعه صنایع و خدمات فرابین پارس پیشرو ) از سال 1351 فعالیت خود را آغاز نموده است

افتخارات اتوخسروانی

اعضای تیم اتوخسروانی

حسین خسروانی

حسین خسروانی

مدیر عامل
محمد رسول بهاری

محمد رسول بهاری

مدیر بازاریابی

ارتباط با مدیریت مجموعه

حسین خسروانی

اما یک مدل واسطه گری مخرب داریم، که افرادی غیر متخصص، واسه میشوند و در شرایطی که وجود این افراد اصلا لازم نیست

حسین خسروانی مدیرعامل