قیمت SWM مشکی

آقای حشیری
  • سند تک برگ
  • رنگ بیرون مشکی
  • رنگ داخل موکا
  • شماره تماس فروشنده 09126061402
این خودرو به صورت نقد و اقساط فروخته می شود. شاریط نقدی 900 میلیون تومان و برای خرید اقساطی این خوردو باید پیش پرداخت 500 میلیون تومان و 5 قسط 50 میلیون تومان بدهید. این خودرو در شعبه غرب اتوخسروانی موجودذ است. برای خرید خودرو با کارشناس مربوطه تماس حاصل نمائید. شماره تماس فروشنده: 09352575816
بازرسی شده توسط اتوخسروانی
خرید اقساطی خودرو اقساطی MVM خودروی اقساطی صفر صفر اقساطی تعمیرگاه خودرو رزرو تعمیرگاه کارشناسی اتوخسروانی مشاوره رایگان